Fler dö­da hit­ta­de ef­ter jord­skred

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■Oväd­ret i Sri Lan­ka har hit­tills krävt 164 döds­of­fer ef­ter att fler har hit­tats be­grav­da i de jord­skred som följt de in­ten­si­va regn som har drab­bat lan­det.

Näs­tan en halv mil­jon män­ni­skor har tving­ats bort från si­na hem på grund av om­fat­tan­de över­sväm­ning­ar.

Fort­fa­ran­de sak­nas 104 män­ni­skor och 88 vår­das på sjuk­hus, en­ligt lan­dets ka­ta­strof­myn­dig­het. På bil­den und­sätts en äld­re man med hjälp av he­li­kop­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.