30 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ve­ra namns­dag. Ve­ro­ni­ka är la­tinskt och är en om­bild­ning av gre­kis­kans Pha­ra­ni­ka som be­ty­der den se­ger­bring­an­de. Om­kring 20 000 bär nam­net, cir­ka 11 000 kal­las så. Ve­ra kom­mer från rys­kans ve­ra som be­ty­der tro. Det kan ock­så va­ra en kort­form av Ve­ro­ni­ka. Om­kring 14 000 he­ter Ve­ra och cir­ka 8 700 har det som till­tals­namn. Nam­net fö­re­kom­mer även som ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.