HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan, 1992, gif­te sig Paul Si­mon, känd från mu­sik­du­on Si­mon & Gar­fun­kel, och sing­er­song­wri­tern Bric­kell i en privat ce­re­mo­ni i sitt hem i Mon­tauk på Long Is­land. År 2014 var de på löp­sed­lar­na ef­ter att ha gri­pits un­der ett bråk i hem­met; pa­ret för­säk­ra­de dock bå­de rät­ten och all­män­he­ten att de nor­malt sett ald­rig brå­kar. Paul och Edie har tre ge­men­sam­ma barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.