DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 15 år se­dan, 2002, av­slu­ta­des röj­nings­ar­be­tet vid Ground Ze­ro i New York med en ord­lös ce­re­mo­ni. En bår med en ame­ri­kansk flag­ga läm­na­de i pro­ces­sion plat­sen där de två World Tra­de Cen­ter-tor­nen stått fram till ter­ror­at­tac­ken året innan. Bå­ren sym­bo­li­se­ra­de den 2823 off­ren för at­tac­ken, där­ibland de 343 brand­män som om­kom i rädd­nings­ar­be­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.