Hud­ders­fi­eld till Pre­mi­er League

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Fyr­tio­fem års vän­tan är till än­da för Hud­ders­fi­elds fot­bolls­sup­port­rar. Re­a­ding be­seg­ra­des ef­ter straff­lägg­ning i den av­gö­ran­de kval­fi­na­len om en plats i hös­tens Pre­mi­er League.

Mat­chen på Wem­bley i Lon­don för­blev mål­lös ef­ter 120 mi­nu­ters spel, or­di­na­rie tid plus för­läng­ning. Tys­ke för­sva­ra­ren Christop­her Schind­ler blev en av de sto­ra kval­hjäl­tar­na när han sat­te den av­gö­ran­de straf­fen till 4–3 och stort ju­bel ut­bröt.

Mål­vak­ten Dan­ny Ward, som räd­da­de två straf­far i kval­se­mi­fi­na­len mot Shef­fi­eld Wed­nes­day, räd­da­de en straff i fi­na­len.

Hud­ders­fi­eld – som slu­ta­de fem­ma i li­ga­spe­let – har in­te spe­lat i den eng­els­ka hög­sta­di­vi­sio­nen se­dan 1972, en­ligt BBC , men gör nu Newcast­le och Brighton (ti­di­ga­re kla­ra för upp­flytt­ning) säll­skap från Cham­pi­ons­hip till Pre­mi­er League till näs­ta sä­song.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.