Johanna Lars­son vi­da­re i Pa­ris

Hallands Nyheter - - Sporten -

TEN­NIS: Johanna Lars­son är klar för and­ra om­gång­en i Frans­ka mäs­ter­ska­pen ef­ter 6–4, 6–4 mot rys­kan Na­tal­ja Vichl­jantse­va.

– Jag fick väl­digt bra rull och längd på bol­lar­na, sä­ger 28-åring­en.

Den 59-ran­ka­de svens­kan be­seg­ra­de den 15 plat­ser läg­re ran­ka­de Vichl­jantse­va ef­ter en och en halv tim­me un­der den and­ra spel­da­gen på gru­set i Pa­ris.

Sve­ri­ge­et­tan Lars­son ha­de hyf­sad kon­troll i egen ser­ve – sat­te 69 pro­cent av första­ser­var­na men för­lo­ra­de två ser­ve­ga­me – och bröt den 20-åri­ga rys­kan fy­ra gång­er. Den 28-åri­ga svens­kan gjor­de 19 eg­na miss­tag, klart fär­re än Vichl­jantse­vas 40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.