Ge­f­le spar­kar trä­na­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Kris­klub­ben Ge­f­le spar­kar trä­na­ren Tho­mas An­ders­son. Poya As­bag­hi, som ny­li­gen fick läm­na su­pe­ret­tan­kon­kur­ren­ten Dal­kurd, tar över.

”Ge­f­le IF fot­bolls sty­rel­se har gjort be­döm­ning­en att herr­la­get un­der vår­sä­song­en har un­der­pre­ste­rat och att det be­hövs en för­änd­ring för att kun­na vän­da den ne­ga­ti­va tren­den”, med­de­lar klubbled­ning­en på Ge­fles webb­plats.

Ge­f­le åk­te ur allsvenskan för­ra året och är jum­bo i su­pe­ret­tan ef­ter tio om­gång­ar. La­get har ba­ra vun­nit en match och har släppt in 25 mål, sex fler än Åtvi­da­berg som läckt näst mest. As­bag­hi led­de Dal­kurd till en fjär­de­plats i su­pe­ret­tan i fjol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.