Val­ver­de blir ny trä­na­re i Bar­ce­lo­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Nu är det klart: Er­nesto Val­ver­de tar över som trä­na­re för Bar­ce­lo­na, det med­de­lar stor­klub­ben på sin webb­plats.

Den 53-åri­ge span­jo­ren läm­nar där­med Athle­tic Bil­bao ef­ter fy­ra sä­song­er i Baski­en.

Lu­is En­ri­que med­de­la­de re­dan i mars att han skul­le läm­na trä­nar­pos­ten ef­ter tre fram­gångs­ri­ka år i Bar­ce­lo­na. Se­dan dess har det spe­ku­le­rats friskt, men näs­tan samt­li­ga ”kon­kur­ren­ter” har gått åt and­ra håll: Se­vil­las Jor­ge Sam­pa­o­li val­de Ar­gen­ti­nas lands­lag och Lu­is En­ri­ques as­si­ste­ran­de trä­na­re Ju­an Car­los Un­zué gick till Cel­ta Vi­go.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.