Jo­el fick kli­va upp högst på Nm-pal­len

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILSSON 010-471 53 42 mat­ti­as.nilsson@hn.se

Jo­el Måns­son fort­sät­ter ploc­ka guld­me­dal­jer. För ett par må­na­der se­dan vann han SM. Nu kan han även ti­tu­le­ra sig nor­disk mäs­ta­re.

– Det var li­te mer än vi vå­ga­de hop­pas på. Det har gått som på räls, sä­ger trä­na­ren Fe­lix Brink.

Var­bergs Bois fick med sig två me­dal­jer från NM i dans­ka Kol­ding. Äd­las­te valö­ren gick till Jo­el Måns­son i Ung­dom 46 där an­ta­let del­ta­ga­re var tre. Måns­son slog fin­nen Aj­ko Vä­li­mat­ti med 6–4 och knäck­te även en li­tau­er på fall ef­ter ett nacksving.

JO­EL MÅNS­SON, SOM ska fyl­la 15 år, har ta­git sto­ra kliv den här sä­song­en. Han tog ju även Sm-guld för in­te så länge sen.

– Det är hårt ar­be­te som lig­ger bakom. Se­dan har det släppt för honom den här sä­song­en. Jo­el har hit­tat ett själv­för­tro­en­de, men fram­för allt ett lugn i sin brottning, vil­ket gör att han in­te blir stres­sad. Han är rätt sä­ker på sin plan, sä­ger Fe­lix Brink. Hur fi­rar ni det­ta i klub­ben?

– Det blir nog tår­ta på trä­ning­en i mor­gon (läs tis­dag) el­ler på tors­dag. Fe­lix Brink har trä­nat Jo­el i två år. Nu hop­pas man på yt­ter­li­ga­re ett kliv.

– EM i slu­tet av ju­li, men vi får vän­ta och se. Det är lands­lags­led­ning­en som tar ut brot­tar­na, men nu har han ju vi­sat si­na re­sul­tat. Det är ba­ra hop­pas att de tror på honom.

Bois fick yt­ter­li­ga­re en Nm-me­dalj, Nat­han Phillips tog brons, i en klass om in­ne­höll fler brot­ta­re.

– NAT­HAN GJOR­DE det jät­te­bra i al­la si­na mat­cher, men för­lo­ra­de se­min snöp­ligt sista fem se­kun­der­na. Sen vann han bron­set kom­for­ta­belt ef­ter en mi­nut på tek­nisk över­läg­sen­het.

Bild: PRIVAT

BOISARE PÅ GULDPLATS. Jo­el Måns­son vann NM i ung­do­mar­nas 46-ki­los­klass vid mäs­ter­ska­pen i dans­ka Kol­ding.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.