Fak­ta:

Ru­ben Öst­lund

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

1974 på Styr­sö, ut­an­för Gö­te­borg. * Bak­grund: Bör­ja­de sin kar­riär med att gö­ra skid­fil­mer i Al­per­na. Gick se­dan Hög­sko­lan för fo­to­gra­fi och film i Gö­te­borg. Un­der ut­bild­ning­en gjor­de han fil­men Låt dom and­ra skö­ta kär­le­ken, som 2002 no­mi­ne­ra­des till en Guld­bag­ge i ka­te­go­rin bäs­ta do­ku­men­tär­film. * Fil­mo­gra­fi i ur­val: Gi­tarr­mongot (2004), De ofri­vil­li­ga (2008), Play (2011), Tu­rist (2014). * Ak­tu­ell: Tog i sön­dags emot Guld­pal­men för se­nas­te fil­men The squa­re på filmfes­ti­va­len i Can­nes. *

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.