Fa­milj på flykt ef­ter un­der­gång

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Nu kom­mer den ka­na­den­sis­ka dra­ma­se­ri­en ”Af­ter­math” till Sve­ri­ge. Ci­vi­li­sa­tio­nen har fått ett apo­ka­lyp­tiskt slut och fa­mil­jen Co­pe­land be­ger sig ut på en vand­ring för att för­sö­ka över­le­va. Längs vägen träf­far Ka­ren (An­ne He­che), Jos­hua (Ja­mes Tup­per) och de­ras tre barn på na­tur­ka­ta­stro­fer, sto­ra ovä­der och över­na­tur­li­ga va­rel­ser. Det blir en kamp för att kun­na över­le­va ci­vi­li­sa­tio­nens un­der­gång, och fa­mil­jen sätts gång ef­ter gång på prov.

HBO NORDIC

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.