Gransk­ning av fusk vid prov

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Den tek­nis­ka och di­gi­ta­la ut­veck­ling­en har möj­lig­gjort stör­re fusk i sam­band med hög­sko­le­pro­vet. I sä­song­ens sista ”Dold” fort­sät­ter re­por­tern Sa­mir Bez­za­zi gransk­ning­en av fus­ket.

SVT2 22.15

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.