Un­der­sö­ker olag­lig han­del med guld

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

Guld slu­tar ald­rig att loc­ka män­ni­skor. Jour­na­lis­ten Nelu­far He­day­at un­der­sö­ker han­deln med olag­ligt guld i re­por­ta­ge­se­ri­en ”Smugg­lar­na”. Hon stö­ter på kor­rup­tion och brotts­lig­het.

Kun­skaps­ka­na­len 21.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.