Bi­lar kroc­ka­de vid tra­fi­ke­rad ron­dell

Hallands Nyheter - - Nyheter -

VAR­BERG: Vid 18-ti­den på tis­da­gen in­träf­fa­de en tra­fi­ko­lyc­ka på Väst­kust­vä­gen sö­der om Las­sa­bac­ka­ron­del­len i Var­berg. Det rör­de sig om tre bi­lar som kroc­kat. En kvin­na i 30-års­ål­dern för­des till sjuk­hus för kon­troll men kun­de gans­ka snart läm­na ut­an ska­dor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.