”Is-ter­ro­ris­ter rik­tar in sig på barn”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

IRAK. Ett 30-tal män­ni­skor har dö­dats i två oli­ka bomb­dåd i Iraks hu­vud­stad Bag­dad. Minst 16 per­so­ner dog i ett Is-at­ten­tat mot ett po­pu­lärt glasskafé i stads­de­len Kar­ra­da och någ­ra tim­mar se­na­re minst el­va till i ett bil­bombs­dåd vid bron al-sha­ha­da (bil­den). Brett Mcgurk, sän­de­bud för den Usa-led­da ko­a­li­tio­nen, för­dö­mer at­tac­ken. ”Is-ter­ro­ris­ter har rik­tat in sig på barn och fa­mil­jer som nju­ter av tid till­sam­mans på ett glasskafé. Vi står med Irak mot det on­da”, skri­ver Mcgurk på Twit­ter. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.