Vit oran­gu­tang mår bätt­re

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

INDONESIEN. Den vi­ta oran­gu­tang­ho­nan Al­ba som räd­da­des från en by på Bor­neo där hon hölls fång­en, mår allt bätt­re, en­ligt den hjälp­or­ga­ni­sa­tion som nu tar hand om hen­ne.

”Vi är gla­da över att hon mår bätt­re för var­je dag som går”, skri­ver Pau­li­na L Ela vid Bor­neo Orangu­tan Sur­vi­val Founda­tion i ett mejl. Den femå­ri­ga ho­nan, med blå ögon och vit päls, räd­da­des från en by den 29 april där hon hål­lits i en bur. Hon för­des ma­ger och i då­ligt skick till det re­ha­bi­li­te­rings­cen­ter där hon nu åter­häm­tar sig. (TT)

FOTO: INDRAYANA/BOS FOUNDA­TION

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.