Kraft­tag mot blod­för­gift­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MEDICIN. Var­je år drab­bas över 40 000 svens­kar av all­var­lig sep­sis, ti­di­ga­re kal­lad blod­för­gift­ning. Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen (WHO) tar nu kraft­tag för att mins­ka de 30 mil­jo­ner fall som drab­bar män­ni­skor värl­den över var­je år.

40 mil­jo­ner kro­nor av­sätts för att öka kun­ska­pen. En sep­sis-dag in­förs den 13 sep­tem­ber.

– Det är ett stort pro­blem att kän­ne­do­men är så låg. På någ­ra tim­mar kan man gå från att va­ra hem­ma och må okej till att lig­ga på in­ten­si­ven, sä­ger Ul­ri­ka Knuts­son vid Sep­sis­fon­den. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.