Pro­tes­ter mot strö­mav­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PAKISTAN. Pro­tes­ter har bru­tit ut i Pakistan där in­vå­nar­na ir­ri­te­ras över strö­mav­brott un­der fas­te­må­na­den ra­ma­dan.

Pre­miär­mi­nis­ter Na­waz Sha­rif har lo­vat ett slut på de pla­ne­ra­de av­brot­ten – som i åra­tal ställt till pro­blem i var­da­gen. De se­nas­te må­na­der­na har det bli­vit bätt­re, men tek­nis­ka pro­blem har den se­nas­te vec­kan or­sa­kat fler och läng­re av­brott.

I Ka­rachi ut­bröt pro­tes­ter se­dan elen för­svun­nit i sam­band med den mål­tid som äts strax fö­re gry­ning­en, in­nan fas­tan tar vid. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.