Snart blir 11 mil­jar­der ogil­ti­ga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

PENG­AR. Om en må­nad tap­par drygt 11 mil­jar­der kro­nor sitt vär­de. Så myc­ket finns kvar i om­lopp av de sed­lar och mynt som blir ogil­ti­ga sista ju­ni.

Ban­ker­na har han­te­rat den sto­ra om­ställ­ning­en li­te oli­ka. Den se­nas­te ti­den har vis­sa ban­ker dock ta­git bort av­gif­ten för att ta emot mynt. Dess­utom har an­ta­let kon­tor som han­te­rar kon­tan­ter ökat.

– Vi re­kom­men­de­rar att man i förs­ta hand hand­lar upp myn­ten man har kvar, sä­ger Christi­na Wejs­ham­mar på Riks­ban­ken. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.