Det kanske in­te sma­ka­de så myc­ket.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Stats­mi­nis­ter STEFAN LÖFVEN (S) ef­ter att ha sma­kat på sjö­gräs, ät­ba­ra mas­kar och muss­lor un­der ett be­sök på Havs­forsk­nings­in­sti­tut­tet Aus­te­voll ut­an­för Ber­gen, till­sam­mans med öv­ri­ga nor­dis­ka stats­mi­nist­rar. Stats­mi­nis­tern sa­de att han hål­ler på att dra ner på köt­tet. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.