Despe­rat flykt un­dan cyk­lo­nen Mo­ra

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BANGLADESH. Cyk­lo­nen Mo­ra drog un­der morgon­tim­mar­na i går in över Bangladesh. Minst fem män­ni­skor har dö­dats av fal­lan­de träd och 600 000 har läm­nat si­na hem i lågt be­läg­na kust­sam­häl­len. De bang­la­deshis­ka myn­dig­he­ter­na ha­de sik­tat på att få en mil­jon män­ni­skor i om­rå­det att ge sig av.

– De har eva­ku­e­rats till minst 400 här­bär­gen, sko­lor och of­fent­li­ga bygg­na­der i kust­om­rå­de­na, sä­ger Go­lam Mosto­fa som sam­ord­nar eva­ku­e­ring­en. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.