Den lil­le havfrue van­da­li­se­rad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

DAN­MARK. Den lil­le havfrue i Kö­pen­hamn har bli­vit van­da­li­se­rad. Un­der nat­ten till i går må­la­de nå­gon den kän­da sta­tyn röd. Po­li­sen har in­lett en un­der­sök­ning.

– Och så ska hon själv­klart gö­ras ren, sä­ger Tho­mas Tarp­gaard, vakt­ha­van­de be­fäl på po­li­sen i Kö­pen­hamn.

Det är in­te förs­ta gång­en Den lil­le havfrue blir fö­re­mål för ska­de­gö­rel­se. 1964 fick hon hu­vu­det av­så­gat. 1984 gick hö­gerar­men sam­ma öde till mö­tes. 1998 var det hu­vu­dets tur igen, och 2003 spräng­des sta­tyn. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.