Vi har oli­ka upp­slag som kon­trol­le­ras.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

JO­NAS RYDÉN, po­lis i Öre­bro, om att po­li­sen se­dan i fre­dags ja­gar en ti­di­ga­re dömd se­ri­e­våld­täkts­man som miss­tänks för fy­ra grova våld­täk­ter. En­ligt åkla­ga­ren har han en ta­tu­e­ring i an­sik­tet. På bil­der som cir­ku­le­rar i so­ci­a­la me­di­er syns tex­ten ”Bles­sed” med snirk­li­ga bok­stä­ver över hans ena öga. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.