31 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har Petro­nel­la och Per­nil­la namns­dag. Petro­nel­la kom­mer från det la­tins­ka släkt­nam­net Petro­ni­us, som i sin tur möj­li­gen kom­mer av gre­kis­kans pet­ra: sten, el­ler berg. Om­kring 2 000 he­ter Petro­nel­la, cir­ka 700 har det som förs­ta för­namn. Per­nil­la är en sydskan­di­na­visk form av Petro­nel­la. Om­kring 18 000 he­ter Per­nil­la och cir­ka 13 000 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.