DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

För 15 år se­dan, 2002, fast­ställ­de Svea hov­rätt livs­tids­do­men mot Rah­mi Sa­hin­dal för mor­det på hans egen dot­ter Fa­di­me. Ef­ter tings­rät­tens dom den 3 april tog Sa­hin­dal till­ba­ka sitt er­kän­nan­de och påstod att en ic­ke namn­gi­ven man ha­de mör­dat dot­tern, och se­dan tving­at ho­nom att ta på sig skul­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.