Ljungskog hedras även i Gö­te­borg

Hallands Nyheter - - Sporten -

CYKEL: I hös­tas blev Su­san­ne Ljungskog den förs­ta kvinn­li­ga id­rot­ta­ren på Wall of Fa­me i Halm­stad are­na.

Nu får den dubb­la cy­kel­världs­mäs­ta­rin­nan från Os­kar­ström sam­ma he­ders­be­ty­gel­se i Gö­te­borg, där hon bod­de un­der si­na mest fram­gångs­ri­ka år.

Hon är en av sju fö­re det­ta ak­ti­va och le­da­re som ges en plats på väg­gen i id­rotts­mu­se­et i Kvi­berg. Bland de öv­ri­ga märks olym­pis­ke tre­stegs­mäs­ta­ren Christi­an Ols­son, fot­bollsmål­vak­ten Tho­mas Wer­ner­son och hoc­key­pro­fi­len An­ders Bro­st­röm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.