Spe­la­re ut­kas­tad ef­ter sextra­kas­se­ri­er

Hallands Nyheter - - Sporten -

TEN­NIS: Max­i­me Ha­mou kas­tas ut från Frans­ka mäs­ter­ska­pen i Pa­ris ef­ter att ha sextra­kas­se­rat en kvinn­lig jour­na­list. Den snart 22-åri­ge frans­man­nen in­ter­vju­a­des ef­ter sin för­lust­match på mån­da­gen när han upp­re­pa­de gång­er för­sök­te kys­sa och taf­sa på jour­na­lis­ten.

”Led­ning­en för tur­ne­ring­en har be­slu­tat att dra in Max­i­me Ha­mous ac­kre­di­te­ring till följd av hans för­kast­li­ga be­te­en­de mot en jour­na­list i går”, skri­ver det frans­ka ten­nisför­bun­det i ett ut­ta­lan­de.

”Om det in­te ha­de sänts li­ve ha­de jag sla­git till ho­nom”, sä­ger jour­na­lis­ten en­ligt BBC som ci­te­rar Huf­fing­ton Post.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.