Fakta:

Hen­rik Sten­son

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Född: 5 april 1976 i Gö­te­borg. * Bor: La­ke No­na, Or­lan­do, Flo­ri­da. * Fa­milj: Frun Em­ma, bar­nen Alice, Li­sa och Karl. * Världs­ran­king: 5. * Störs­ta me­ri­ter: Se­ger i Bri­tish Open 2016, Os-sil­ver i Rio de Ja­nei­ro 2016, to­tal­se­ger i Fedex cup (2013), Ra­ce to Du­bai 2013 och 2016, Ry­der Cup 2006 och 2014, 9 seg­rar på Eu­ro­pa­tou­ren, 4 seg­rar på Pga-tou­ren. * Öv­rigt: Till­de­la­des bragd­gul­det 2016 för vins­ten i Bri­tish Open – den förs­ta svens­ka herr­spe­la­ren som vun­nit en ma­jor­täv­ling i golf. Vann Jer­ring­pri­set 2013.

Suc­céå­rat 2016: Bri­tish Open-se­ger

* Sten­son skrev histo­ria som förs­te svens­ke herr­gol­fa­re att vin­na en ma­jor­täv­ling. Du­el­len un­der slutron­den mot ame­ri­ka­nen Phil Mic­kel­son är re­dan en klas­si­ker. Spe­lar­na pres­sa­de varand­ra till dröm­golf på Royal Troon och Sten­sons se­ger­re­sul­tat, 20 slag un­der par, är det lägs­ta i täv­ling­ens histo­ria.

Os-sil­ver

* Sten­son fick med sig en hi­sto­risk sil­ver­me­dalj när gol­fen var med i OS för förs­ta gång­en i mo­dern tid. Det kun­de ha bli­vit guld i Rio, men någ­ra miss­tag på slut­hå­len bäd­da­de för brit­ten Jus­tin Ro­se.

Et­ta i Eu­ro­pa

* Sten­son ha­de grep­pet om förstap­lat­sen in­för fi­naltäv­ling­en i Du­bai – och det släpp­te han ald­rig. Med åt­ta bir­di­es sista da­gen säk­ra­de han sin and­ra to­tal­se­ger på Eu­ro­pa­tou­ren. Den förs­ta kom 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.