Ohls­son är stek­het

Hallands Nyheter - - Sporten -

FI­NA CHAN­SER. Ulf Ohls­son, Sver­ges se­ger­ri­kas­te kusk de se­nas­te åren har myc­ket fi­na chan­ser då han gäs­tar Bo­den på ons­da­gen. Han kör bå­da spi­kar­na Ma­ket­he­mark och Em­pi­re Gar­bo. Han får tip­set, även Ha­gen­toy och Beau Mec. Han ska räk­nas ti­digt med Hur­ri­ken Jon­ny K och Unaf­fec­ted Laugh samt har li­te skrällä­ge med Gull­pål.

SPETSSTRIDEN

V86-1: 1 Ma­ket­he­mark tes­tar. 6 Co­mewit­ha­flash och 7 OP’S Fa­bu­lous utmanar.

V86-2: 1 Jon Sån­na är bra ut, ut­ma­nas av 2 och 5 men fram­för allt 7 Höwings Un­dervc. V86-3: 2 Cas­ta­nya Am har bra spetschans. V86-4: 1 Em­pi­re Gar­bo är vass ut, 4 Ral­ly Fun­ny och 7 Canwin BF kan ock­så öpp­na.

V86-5: 1 Lykk­je Snert är bra ut men

6 Ver­tigo Kong­en är knapp spetsfa­vo­rit. V86-6: Många är snab­ba men vi tip­par att 3 Hur­ri­ka­ne Jon­ny K tar led­ning­en.

V86-7: 1 Ha­gen­toy var myc­ket snabb ut se­nast och blir svår att ta spets av.

V86-8: 1 Usa­in Swing och 7 Boys Go­ing In är nog all­ra snab­bast och bör upp om spets.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.