Ma­rie Fredriksson släp­per jazzlåt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: över­ras­kar fan­sen och släp­per en ny sing­el: jazzlå­ten Alo­ne again. I ett press­med­de­lan­de från skiv­bo­la­get för­kla­rar hon att hen­nes kärlek till mu­si­ken tog sin bör­jan i just jaz­zen:

”Det­ta är nå­got som jag läng­tat ef­ter en lång tid, och det känns rätt att gö­ra det nu. Jaz­zen och blue­sen har all­tid be­tytt myc­ket för mig, och jag äls­kar den­na lå­ten”, sä­ger hon.

Ma­rie Fredriksson släpp­te sitt se­nas­te so­lo­al­bum Nu! 2013 och 2015 kom hen­nes själv­bi­o­gra­fi Kär­le­ken till li­vet. I fjol be­slu­ta­de hon och Per Gess­le att slu­ta tur­ne­ra som Rox­et­te på in­rå­dan av Fred­riks­sons lä­ka­re. (TT)

Bild: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.