Bie­ber ver­kar in­te kun­na sin egen låttext

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Frå­gan har väckts vid ett fler­tal till­fäl­len på se­na­re tid: Kan

tex­ten till sin egen hit De­spa­ci­to? I re­mix­en som top­pat den svens­ka sing­el­lis­tan i fle­ra vec­kor sjung­er Jus­tin Bie­ber den förs­ta ver­sen på eng­els­ka, men den kanadensiska stjär­nan ver­kar ha svårt med den spans­ka re­fräng­en. Lå­ten är en re­mix av Lu­is Fon­si och Dad­dy Yan­ke­es låt och på in­spel­ning­ar­na sjung­er Bie­ber på spans­ka, men li­ve blir det vär­re.

Un­der klub­bupp­trä­dan­de i New York i för­ra vec­kan sjung­er han i stäl­let ”Jag kan in­te tex­ten så jag sä­ger Do­ri­to, jag kan in­te tex­ten så jag sä­ger po­qui­to”. Un­der ett scen­fram­trä­dan­de i Pu­er­to Ri­co ti­di­ga­re i maj ver­kar Bie­ber mest gå om­kring på scen och nic­ka med i tex­ten me­dan Lu­is Fon­si sjung­er den spans­ka bi­ten och i ett Instagram­in­lägg där han sjung­er lå­ten har re­fräng­en ef­ter or­det ”de­spa­ci­to” bytts ut mot da ba da ba da ba da ba da­bi­to. (TT) MU­SIK:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.