Som­martur­né för Ma­ri­et­te

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: fi­rar kom­man­de sing­eln Lou­der, som släpps den 9 ju­ni, med att ge sig ut på Sve­ri­ge­tur­né i som­mar. 16 stä­der får be­sök av sång­ers­kan, som se­nast syn­tes i årets Me­lo­di­festi­val där hon täv­la­de med bi­dra­get A mil­li­on ye­ars.

Tur­né­plan: 9/6 Kin­na, 11/6 Gö­te­borg, 16/6 Kram­fors, 17/6 Lin­kö­ping, 28/6 Karlsko­ga, 30/6 Karl­stad, 2/7 Halm­stad, 14/6 Lek­sand, 15/6 Sve­da­la, 17/6 Borg­holm, 21/6 Troll­hät­tan, 29/6 Lands­kro­na, 5/8 Karls­kro­na, 9/8 Ly­se­kil, 26/8 La­holm, 2/9 Falun. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.