Fakta:

Doug Se­e­gers

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Namn: Douglas Se­e­gers * Ål­der: 65 år * Ti­di­ga­re al­bum: Go­ing down to the ri­ver (2014), Let’s all go Christ­mas ca­ro­ling to­night (2015), In tan­dem (till­sam­mans med Jill John­son, 2015), Wal­king on the ed­ge of the world (2016) * Ak­tu­ell: Med nya plat­tan Sings Hank Wil­li­ams (släpps den 26/5) samt en om­fat­tan­de som­martur­né.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.