För­längd tids­frist för Farc

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

COLOMBIA. Far­c­ge­ril­lan i Colombia får 20 da­gar ext­ra på sig att läm­na in si­na va­pen, upp­ger lan­dets pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos. Han sä­ger att för­se­ning­en ”in­te på nå­got sätt på­ver­kar re­ge­ring­ens och Farcs be­slut och tyd­li­ga en­ga­ge­mang för freds­av­ta­let”.

Slut­da­tu­met för att läm­na in vap­nen var satt till i går, men på grund av upp­re­pa­de för­se­ning­ar skjuts det nu upp.

Runt 7 000 Farcre­bel­ler sam­las på 26 plat­ser i Colombia för av­väp­ning. (TT-AFP)

FERNANDO VERGARA/AP/ARKIV FOTO:

En med­lem i Far­c­ge­ril­lan ren­gör sitt va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.