Re­ge­rings­sol­da­ter in­för rät­ta

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

SYDSUDAN. 13 sol­da­ter, an­kla­ga­de för att ha våld­ta­git hjälp­ar­be­ta­re och dö­dat en jour­na­list i Ju­ba, har ställts in­för mi­li­tär­dom­stol i Sydsudan. De miss­tänk­ta dök upp i rät­ten i en mängd oli­ka uni­for­mer, vil­ket in­di­ke­rar att de till­hör fle­ra oli­ka en­he­ter in­om re­ge­rings­styr­kor­na.

I ju­li för­ra året ut­bröt hår­da stri­der i Ju­ba. Hu­man Rights Watch har do­ku­men­te­rat våld­täk­ter, miss­han­del, plund­ring och dö­dan­de kopp­lat till et­nis­ka mot­sätt­ning­ar un­der sam­man­drabb­ning­ar­na. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.