Luc­kor i kun­skap om mat­hy­gi­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

LIVSMEDEL. Mås­te kyck­ling all­tid va­ra ge­nom­stekt? Är det okej att sma­ka på rå kött­färs? De rät­ta sva­ren på de frå­gor­na har många ung­do­mar svårt med, vi­sar en av­hand­ling från Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Nä­ra 530 ni­on­de­klas­sa­re på 18 sko­lor fick sva­ra på oli­ka frå­gor om livs­me­dels­hy­gi­en, och där fram­gick att näs­tan hälf­ten tyck­te att det kan va­ra okej att sma­ka på rå kött­färs – nå­got som Livs­me­dels­ver­ket av­rå­der från. En av fem viss­te in­te att kyck­ling all­tid mås­te va­ra ge­nom­stekt. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.