Mer bråk kring ”rys­ka hu­set”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

BROTT. Ryss­land för­lo­ra­de tvis­ten i dom­stol och den ute­bliv­na hy­ran har ut­mätts av Kro­no­fog­den. Än­då väg­rar lan­det att be­ta­la för nytt­jan­det av ”rys­ka hu­set” på Li­din­gö. Nu stäms de för ute­bli­ven hy­ra – igen.

– Det har ta­git någ­ra år men nu har vi fått ska­de­stånd mot­sva­ran­de hy­ran till och med au­gusti 2016, sä­ger Stefan Hä­ge, ad­vo­kat och sty­rel­se­ord­fö­ran­de för LKO Fas­tig­hets AB som se­dan 2014 äger sju­vå­nings­hu­set på Li­din­gö som be­bos av bland and­ra rysk am­bas­sad­per­so­nal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.