Mång­en fjäll­gås sik­tad i Fin­land

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

FIN­LAND. Ett nytt re­kord av ob­ser­va­tio­ner av utrot­nings­ho­ta­de fjäll­gäss har sla­gits i Uleå­borgs­trak­ten i Fin­land. Mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen WWF har räk­nat att det finns upp till 121 in­di­vi­der kring Si­i­ka­jo­ki.

Fjäll­gå­sen är den mest utrot­nings­ho­ta­de få­gel­ar­ten i Nor­den. Man har upp­skat­tat att det finns kring 30 häc­kan­de fjäll­gåspar.

Nor­dens fjäll­gäss spen­de­rar vint­rar­na i nor­ra Gre­kland där be­stån­det ho­tas av tjuv­jakt. I Nor­den har man skyd­dat fjäll­gäss bland an­nat ge­nom att ja­ga rä­var. (TT-FNB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.