”Den här re­ge­ring­en är ka­pa­bel att dö­da”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Två op­po­si­tions­le­da­re i Ve­ne­zu­e­la ska­da­des då sä­ker­hets­styr­kor för­sök­te sking­ra de­mon­stra­tio­ner i lan­dets hu­vud­stad Ca­racas.

Ti­di­ga­re pre­si­dent­kan­di­da­ten Hen­ri­que Ca­pri­les som del­tog i de­mon­stra­tio­nen sä­ger att de ham­na­de i ett bak­håll.

– Den här re­ge­ring­en är ka­pa­bel att dö­da el­ler brän­na vad som helst, sa­de han på en press­kon­fe­rens. (Tt-afp-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.