Slit­ning­ar i kri­mi­nell fa­milj

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I förs­ta sä­song­en av dra­ma­se­ri­en ”Ani­mal king­dom” flyt­ta­de 17-åri­ge Jos­hua ”J” Co­dy (Finn Co­le) till si­na släk­ting­ar i söd­ra Ka­li­for­ni­en ef­ter att hans mam­ma ha­de dött av en he­ro­inö­verdos. Jos­hu­as nya fa­milj vi­sa­de sig va­ra grovt kri­mi­nell. Jos­hus mor­mor, mat­ri­ar­ken Ja­ni­ne ”Smurf” Co­dy (El­len Bar­kin), är den som hål­ler i peng­ar­na och styr den dys­funk­tio­nel­la fa­mil­jen. I nya sä­song­en bör­jar Jos­hu­as mor­brö­der att ifrå­ga­sät­ta Smurfs makt över dem. VIAPLAY

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.