Kli­mat­ho­tet är vår tids störs­ta frå­ga

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

I ”Forsk­ning på­går” får vi mö­ta forskarna som job­bar med att lö­sa kli­mat­ho­tet. Strax ef­ter bör­jar ”Fors­ka­re för fram­ti­den” som un­der­sö­ker vil­ka djur som be­hö­ver skydd när kli­ma­tet änd­ras. SVT1 22.00 & 22.20

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.