At­tack i sol

KRIGSDRAMA

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

And­ra världs­kri­get, Italien, en ame­ri­kansk ba­tal­jon ska för­stö­ra en stra­te­giskt vik­tig bro. Hög­klas­sig spän­ning, ran­kad som ”en av årets 10 bäs­ta fil­mer al­la ka­te­go­ri­er” i USA. (A walk in the sun, USA, 1945)

SVT1 14.40

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.