Fakta: Treste­get id­rotts­cent­rum

Hallands Nyheter - - Varberg -

Treste­get id­rotts­cent­rum är nam­net på den an­lägg­ning som byggts in­till nya Trön­ninge sko­la. Tan­ken är att an­lägg­ning­en ska nytt­jas av sko­le­le­ver dag­tid och av för­e­ning­ar un­der kväl­lar och hel­ger. Byg­get har kostat 147 mil­jo­ner kro­nor. Idrotts­cent­ret in­ne­hål­ler en full­stor id­rotts­hall, en fri­id­rotts­an­lägg­ning och en väl­ut­rus­tad gym­nas­tik­hall. Det finns ock­så en styr­ke­trä­nings­hall. * Den 20 au­gusti sker in­vig­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.