Li­te om: Lars Löf­gren

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Ål­der: 80 år

Bor: Var­berg

Yr­ke: Pen­sio­ne­rad in­gen­jör

Fa­milj: Hu­strun Maj­lis, två dött­rar sex barn­barn och två barn­barns­barn

In­tres­se: Släktforskning, lit­te­ra­tur, fot­boll, fo­to­gra­fe­ring och mu­sik

Har se­dan pen­sio­ne­ring­en: Un­der­vi­sat i släktforskning på Se­ni­o­ru­ni­ver­si­te­tet och Vux­en­sko­lan samt da­tor­kun­skap på Vux­en­sko­la i tio år. Har haft oli­ka sty­rel­se­upp­drag i Var­bergs fö­re­läs­nings­för­e­ning, Var­bergs Bo­is och Hal­lands släkt­fors­kar­för­e­ning. Lars Löf­grens hem­si­da: www.llof­gren.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.