När sista fär­jan läm­nar Var­berg

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”Fär­je­pla­ner väc­ker min­nen från förr ”(20/6).

VAR­BERG. Jag läs­te i HN om hur gla­da de är i Halm­stad att få ta över Fär­je­tra­fi­ken till Grenå.

Jag kan se bil­den fram­för mig när sista Ste­na Fär­jan läm­nar Var­berg 2019, då kom­mer tro­ligt­vis Sten­kil/ Nils­son och öv­ri­ga be­sluts­fat­ta­re stå på sitt fi­na Fäst­nings­bad och ap­plå­de­ra och slå sig för brös­tet och tyc­ka att nu har vi gjort nå­got rik­tigt bra. Om ni sit­ter kvar ef­ter va­let kan ni gå till era kon­tor och fun­de­ra ut nå­got nytt ni kan för­stö­ra för Var­berg.

Hans

Bild: HASSE HOLMBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.