Fot­bolls­plan kör­des sön­der i He­berg

Hallands Nyheter - - Fal­ken­berg -

HE­BERG: På mån­dags­mor­go­nen upp­täck­tes om­fat­tan­de ska­de­gö­rel­se på id­rotts­plat­sen i He­berg. En el­ler fle­ra per­so­ner ha­de kört om­kring på gräs­pla­nen. De ha­de även vält om­kull fot­bolls­må­let så att rib­ban gick sön­der. Ska­de­gö­rel­sen ska ha in­träf­fat nå­gon gång un­der mid­som­mar­hel­gen.

Bild: ÅSA LIN­DQVIST

EN OAS. Nu är det in­te ba­ra fi­ka man kan gö­ra i An­nas Träd­gård. Tu­rist­by­rån kom­mer fin­nas till­gäng­lig i mån av vä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.