Gif­tigt vat­ten blir ett fall för HD

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■HÄLSA. Är vat­ten en pro­dukt? Frå­gan har nu his­sats upp till Högs­ta dom­sto­len. – Nu spa­rar vi mas­sa tid och peng­ar, sä­ger Her­man Afze­li­us, ord­fö­ran­de i Pfas­för­e­ning­en som stämt Ron­ne­by kom­mun för för­o­re­nat dricks­vat­ten.

In­nan svensk dom­stol kan ta ställ­ning till om ska­de­stånds­an­svar ska det fast­slås vil­ken lag som ska tilläm­pas och Ble­kinge tings­rätt öns­kar nu att Högs­ta dom­sto­len (HD) tar ställ­ning i frå­gan.(tt)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.