Emnidca­h­sa­ted­l­en­ly­anqsvvi­satr fhö­arr­maavs­lis­daik­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

FILM:

■■NEDERLÄNDERNA. Ne­der­läenft­de­er­ren­na­tä­idr aunpspv­gae­rirgftaf­mö­ri­la­jet­nt .över 300 bos”nvi­ehnamr ui sd­laimgds­ke­an psorjk­ga-r ol­cig­ham­nyän­hed­tö­ed­naad­tet smi­es­dr­dee­bl­ra­e­nait­ctasm­kå­asdse­ask­per­l­nar1e9n9o5.cdh et sflöår­fe­ant­taprep­nelm­lait­ci­ho­a­nesld­noym- stol iq­hvai­sat­gh­fars­ta, mdedn N27ed­ju­enr­liä2n0d1e7rne­aft­se­arn­svar ie­fr­nåt­gi­adns­sjäjumk­f­döormtm.me­diche­na­ed­lom in­läygqr­vei­is­nt sb­t­laenvs5f6råån­r2g0a1m4.me­anl heat­dt est­floyrtkto­inm­graurm­nae­hf­tae­frt pfra­om­ceiln­jet­ns cb­he­ra­nast­taftåtö­sövrej­ra­lei va om still­het.”,de fått skri­ver stan­na fa­mil­jen­på ba­sen,i

me­dan ris­ken att bosni­en

ett ut­ta­lan­de till TT

ser­bis­ka styr­kor skul­le ha

Mi­chael Nyqvist har

trängt in och dö­dat dem

spe­lat i fle­ra kän­da fil­mer

upp­skat­tas till 70 pro­cent.

som ex­em­pel­vis Mil­len­ni­umtri­lo­gin

(TT­AP)

vol­cid­hitm­tils­draagred­när­

olicght kdo­am­gem­nes­ru­att­st­lalägm­na s3i0g.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.