Bay­ern­stjär­nan har er­känt miss­han­del

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Bay­ern Mün­chens an­fal­la­re Kings­ley Co­man greps un­der mån­da­gen av fransk po­lis miss­tänkt för att ha miss­hand­lat sin fö­re det­ta flick­vän i hem­met.

En­ligt ra­di­o­ka­na­len Eu­ro­pe 1 ska den frans­ke lands­lags­spe­la­ren ha er­känt brottet, som ska ha skett ef­ter ett bråk om ett re­kla­mav­tal.

Co­man, som har gjort el­va lands­kam­per för Frank­ri­ke, kom­mer att stäl­las in­för rät­ta ef­ter som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.