Löf­ta­da­len vann der­by rätt­vist

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL/DIV 5 HAL­LAND: Löf­ta­da­len var, sett över 90 mi­nu­ter, det bätt­re la­get. Det gav ock­så ut­slag på re­sultat­tav­lan i bor­t­a­mat­chen mot Värö­bac­ka när mat­chen slu­ta­de 1–3 (1–1).

– Löf­ta­da­len är myc­ket bätt­re i förs­ta och vi kom­mer un­dan med blot­ta för­skräc­kel­sen, me­na­de Värö­bac­ka-trä­na­ren Thor­björn Svensson.

Hem­ma­la­get fick, nå­got oför­tjänt, med sig 1–1 i pa­us ef­ter en sen kvit­te­ring. När de se­dan spe­la­de upp sig i bör­jan på and­ra halv­lek fick de istäl­let ett mål emot sig. Där­ef­ter kun­de gäs­ter­na kont­ra in 1–3 i slut­mi­nu­ter­na.

– Vi gör en väl­digt bra match och vin­ner till slut rätt­vist, sum­me­ra­de Löf­ta­da­lens trä­na­re Mattias Hal­lengärd.

Jo­han Karls­son (Värö­bac­ka) och Filip Da­vids­son (Löf­ta­da­len) var de som stack ut i re­spek­ti­ve lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.